Bruine Kiekendief

Uiterlijke kenmerken:

De bruine kiekendief (Circus aeruginosus) is een vogelsoort uit de familie Accipitridae, bekend om zijn kenmerkende vlucht en jachtgedrag. Hier zijn enkele uiterlijke kenmerken van de bruine kiekendief:

 1. Grootte: Bruine kiekendieven hebben een gemiddelde lengte van ongeveer 45-55 centimeter en een spanwijdte van 110-130 centimeter. Mannetjes zijn meestal kleiner dan vrouwtjes.

 2. Kleur: Het verenkleed van mannetjes en vrouwtjes verschilt sterk. Het mannetje heeft een karakteristiek donkerbruin verenkleed met een opvallende roodbruine kop en borst. De rug en vleugels zijn ook bruin, maar vaak iets lichter van kleur. Vrouwtjes hebben daarentegen een overwegend bruine kleur met een gestreepte bruine buik.

 3. Vleugels: De bruine kiekendief heeft lange, smalle vleugels die zich uitstrekken tot aan de staartpunt wanneer hij in de lucht zweeft. Dit stelt hen in staat om langdurig te zweven en te jagen.

 4. Staart: De staart van de bruine kiekendief is relatief lang en heeft een vierkante vorm. Het uiteinde van de staart kan enigszins gevorkt lijken.

 5. Ogen en snavel: De bruine kiekendief heeft gele ogen en een gele snavel met een donkere punt. De snavel is vrij lang en scherp, geschikt voor het vastgrijpen van prooien.

 6. Seksuele dimorfie: Zoals eerder vermeld, vertonen mannetjes en vrouwtjes van de bruine kiekendief verschillen in hun uiterlijk. Dit fenomeen wordt seksuele dimorfie genoemd, waarbij het mannetje meestal helderder gekleurd is dan het vrouwtje.

 7. Juveniele vogels: Jonge bruine kiekendieven hebben een verenkleed dat lijkt op dat van het vrouwtje. Naarmate ze ouder worden, ondergaan ze een geleidelijke verandering in hun verenkleed totdat ze de volwassen kleur krijgen.

Het is belangrijk op te merken dat uiterlijke kenmerken kunnen variëren tussen individuele vogels, en er kunnen regionale verschillen zijn binnen het verspreidingsgebied van de bruine kiekendief. Deze beschrijving geeft echter een algemeen beeld van de uiterlijke kenmerken van deze soort.

 

Habitat:

De bruine kiekendief is een roofvogelsoort die voornamelijk voorkomt in gematigde en subtropische gebieden van Europa, Azië en Noord-Afrika. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van het habitat van de bruine kiekendief:

 1. Moerasgebieden: Bruine kiekendieven geven de voorkeur aan habitats met uitgestrekte moerasgebieden, rietvelden, veengebieden, en natte graslanden. Dergelijke gebieden bieden voldoende dekking en voedselbronnen, zoals kleine zoogdieren, vogels, amfibieën en insecten.

 2. Waterrijke omgeving: De aanwezigheid van water is essentieel voor de bruine kiekendief, omdat ze afhankelijk zijn van moerassen, meren, rivieren en kustgebieden om te jagen op prooien en te foerageren.

 3. Landbouwgrond: Bruine kiekendieven zijn ook vaak te vinden in landbouwgebieden met open graslanden, akkers en weilanden. Deze gebieden bieden voedselbronnen zoals muizen, ratten en andere kleine zoogdieren die vaak aanwezig zijn in agrarische landschappe

Het exacte habitat van de bruine kiekendief kan enigszins variëren afhankelijk van de geografische locatie en beschikbaarheid van geschikte voedselbronnen. Het behoud van gezonde moeras- en wetlandgebieden is van cruciaal belang voor het behoud van deze prachtige roofvogels

Broedwijze:

De bruine kiekendief heeft een interessante broedwijze die enigszins verschilt van andere vogelsoorten. Hier zijn de belangrijkste kenmerken van de broedwijze van de bruine kiekendief:

 1. Nestplaats: Bruine kiekendieven bouwen hun nesten meestal op de grond, vaak in dichte vegetatie zoals rietbedden, moerasgras of lage struiken. Het nest wordt gemaakt van plantaardig materiaal zoals rietstengels, takjes, bladeren en gras.

 2. Neststructuur: Het nest van de bruine kiekendief is vrij groot en ruim, met een komvormige structuur. Het wordt meestal losjes gebouwd en heeft een relatief plat oppervlak. Het nest wordt elk jaar opnieuw gebouwd, hoewel sommige delen van voorgaande nesten kunnen worden hergebruikt.

 3. Broedseizoen: Het broedseizoen van de bruine kiekendief begint meestal in het voorjaar. De exacte timing kan variëren afhankelijk van de locatie en het klimaat. In gematigde gebieden zoals Europa begint het broedseizoen meestal in april of mei.

 4. Monogaam gedrag: Bruine kiekendieven vertonen over het algemeen monogaam gedrag, wat betekent dat ze een enkele partner hebben tijdens het broedseizoen. Ze vormen paren die meestal voor het leven standhouden, maar in sommige gevallen kunnen ze van partner wisselen.

 5. Ei-leggen en broeden: Het vrouwtje legt meestal 3 tot 6 eieren met tussenpozen van één tot enkele dagen. Ze begint met broeden nadat het eerste ei is gelegd, waardoor de eieren niet allemaal tegelijkertijd uitkomen. Het broeden duurt ongeveer 30 tot 35 dagen, waarbij het vrouwtje het grootste deel van de tijd op het nest doorbrengt en het mannetje voor voedsel zorgt.

 6. Nestverdediging: Beide ouders zijn betrokken bij het beschermen van het nest tegen potentiële bedreigingen. Ze kunnen luidruchtig en agressief gedrag vertonen om indringers, inclusief andere roofvogels, weg te jagen.

 7. Nestvlieders: Wanneer de eieren uitkomen, zijn de kuikens nestvlieders, wat betekent dat ze goed ontwikkeld zijn en vrij snel na het uitkomen het nest kunnen verlaten. De ouders blijven echter in de buurt om voedsel te verschaffen en de kuikens te beschermen totdat ze zelfstandig genoeg zijn.

De broedwijze van de bruine kiekendief is aangepast aan de specifieke omstandigheden van hun habitat, waaronder het nestelen in dichte vegetatie om beschutting te bieden en het gebruik van een nest op de grond. Deze aanpassingen helpen hen om succesvol te broeden en hun jongen groot te brengen.

 

Populatie:

De populatie van de bruine kiekendief (Circus aeruginosus) in Nederland heeft in de afgelopen decennia enige veranderingen ondergaan. Hier is wat informatie over de populatie van de bruine kiekendief in Nederland:

 1. Historische achteruitgang: In de vroege twintigste eeuw leed de populatie van de bruine kiekendief in Nederland onder aanzienlijke achteruitgang als gevolg van habitatverlies, intensivering van de landbouw en vervolging.

 2. Beschermingsmaatregelen: Vanaf de jaren 1970 werden er in Nederland actieve inspanningen geleverd om de bruine kiekendief te beschermen. Dit omvatte het instellen van beschermde natuurgebieden en het nemen van maatregelen om geschikte broedgebieden te behouden.

 3. Broedvogels: De bruine kiekendief is een bekende broedvogel in Nederland. Het grootste aantal broedparen bevindt zich in de noordelijke provincies, zoals Friesland en Groningen. Ze broeden voornamelijk in moerassen, rietvelden en natte graslanden.

 4. Monitoring: Er worden regelmatig tellingen en monitoring uitgevoerd om de populatiegrootte van de bruine kiekendief in Nederland te volgen. Dit helpt bij het identificeren van trends, het beoordelen van broedsucces en het informeren van beschermingsmaatregelen.

 5. Soortbescherming: De bruine kiekendief geniet bescherming in Nederland op basis van nationale en internationale wetgeving, waaronder de Vogelrichtlijn van de Europese Unie. Dit heeft geholpen bij het behoud en herstel van de populatie.

 6. Toenemende populatie: In de afgelopen decennia is de populatie van de bruine kiekendief in Nederland toegenomen. Dit is grotendeels te danken aan de beschermingsmaatregelen en het herstel van geschikte broedgebieden.

 7. Agrarisch landschap: Bruine kiekendieven hebben zich ook aangepast aan het agrarische landschap in Nederland en worden soms aangetroffen in landbouwgebieden, waar ze profiteren van muizenpopulaties en andere prooien.

Hoewel de populatie van de bruine kiekendief in Nederland is toegenomen, blijft het belangrijk om aandacht te besteden aan het behoud van geschikte habitats en het minimaliseren van bedreigingen zoals veranderingen in het landgebruik en verstoring van broedgebieden. Door voortdurende beschermingsinspanningen kan de populatie van deze prachtige roofvogelsoort blijven floreren.